Prečo Bioenergia?

Či už teplo, elektrický prúd alebo palivá- energia je potrebná všade a robí náš život jednoduchším a príjemnejším. Čím vyššia je životná úroveň krajiny, tým väčšia je spravidla spotreba energie.

 

V súčastnosti sa 90 % vo svete spotrebovanej energie získava z fosílnych zdrojov. Tento stav nielen že rapídne zmenšuje zásoby uhlia a ropy , ale zároveň má negatívny vplyv na klimatické podmienky a životné prostredie. Príčinou je CO2, ktoré sa pri získavaní energie z fosílnych zdrojov vo veľkých množstvách uvoľňuje do atmosféry. Výsledkom je sklenníkový efekt, ktorého nekontrovateľné, živelné dopady menia životné podmienky na našej planéte.

 

Takýchto následkov sa pri užívaní biomasy nemusíme obávať. Získavaním energie z dreva, zvyškových organických produktov, alebo energetických rastlín vzniká približne rovnaké množstvo CO2, ktoré sa spotrebovalo týmito rastlinami pri ich raste. Kruh spotrebovaného a uvoľneného plynu CO2 sa tým uzatvára.

 

Biomasa je v našej krajine nielen vo veľkých množstvách dostupná a užívateľná, má ešte jednu podstatnú výhodu.

Ako jediný regeneratívny zdroj energie sa dá skladovať!

 

Elektrický prúd, teplo a palivá sa dajú vyrábať podľa potreby , tam a vtedy , keď sú využiteľné. Tým sa biomasa stáva jedným z najperspektívnejších energonosičov budúcnosti.