Bioplyn

V močiaroch, alebo v slatinách, či už v zažívacom trakte prežúvavcov – všade tam, kde sa v teplom a vlhkom prostredí rozkladá organická látka bez prístupu vzduchu a svetla vzniká bioplyn.

 

Rozhodujúcu úlohu pritom zohrávajú methanové baktérie.

V bioplynovej stanici ( BPS ) je možné vyrábať bioplyn pomocou rôznych baktérií, ale aj systematicky z rôzneho organického materiálu. Množstvo vyrobeného bioplynu, ale aj jeho zloženie závisia od kvality substrátu a jeho zloženia.

 

Čím sa plní BPS ?

 

V pôvodných BPS sa prvotne využívali odpady zo živočíšnej výroby - močovka, kravský ,  prasačí hnoj a hydinový trus. V súčastnosti sa k týmto primiešavajú rôzne iné druhy biomasy . Pomimo organických zvyškov a odpadov sú to najmä špeciálne pestované energetické plodiny , napr. kukurica, ktoré výrazne zvyšujú množstvo vyrobeného bioplynu.

 

Nasekaná na malé kúsky a silážovaním skladovaná kukurica sa dávkuje podľa potreby do BPS. Aj iné produkty, ako senáž, odrezky repy, silážované obilie sa môže sfermentovať v bioplynovej stanici.

 

 

Tabuľka: obsah bioplynu a metánu pri rozličných substrátoch.

 

Substrát
výťažnosť bioplynu (m3/t čerstvého substrátu)
 CH4 obsah (%)
 hovädzia močovka  20 – 30  60
 prasačia močovka  20 – 35  60 – 70
 hovädzí hnoj  40 – 50  60
 prasačí hnoj  55 – 65  60
 kurací trus  70 – 90  60
 kukuričná siláž  170 – 200  50 – 55
 silážovaná raž  170 – 220  55
 bioodpad  80 -120 58 – 65
 kosená tráva  150 – 200  55 – 65