O nás

E-BioG je slovenská spoločnosť, ktorá ponúka poradenské služby v oblastiach zelenej technológie a regulácie emisií pre miestnu správu a investorov. Zelená technológia zahŕňa solárnu energia, energiu z biomasy, kontrolu a spracovanie odpadu, vrátane odpadu z jedla, a geotermálne elektrárne. E-BioG pôsobí prevažne na Slovensku z hlavnej kancelárie v Bratislave. E-BioG sa taktiež zaujíma o pôsobenie na východoeurópskom trhu.

 

E-BioG a strategický partner poskytujúci know-how budú spolupracovať vo vyššie zmienených oblastiach zelenej technológie, najmä na využitie bioplynových procesov na Slovensku a, ak to situácia dovolí, aj vo východnej Európe. Zmluvné strany zamýšľajú spoluprácu aj v ďalších oblastiach, napríklad hodnotenie a uzdravovanie kontaminovaných miest.

Aktuálny projekt


Najnovšiu BpS, na báze mokrej fermentácie, plánuje spoločnosť EBG s.r.o. postaviť a spustiť do prevádzky vo Východo-slovenskom kraji (SK), okres Bardejov, v katastri obce Hertnik. Projekt pripravujeme v úzkej spolupráci s miestnym...


>> viac

Plánovaný projekt


Naša prvá BpS (s výkonom 600 kWh) na Západnom Slovensku, kataster obce Bánov (okres NZ), kde plánujeme využívať BpS nielen na výrobu ekologicky čistej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov...


>> viac

URSO


Platná legislatíva v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Platný zákon o Energetike NR SR z 09/2009 a výnosy URSO na r. 2010.

>> viac

Partneri: BPS firmy Gicon


Spoločnosť GICON Gmbh je našim partnerom od r.2009 pri poskytovaní konzultácií, odborných znalostí a pri návrhoch riešení a príprave projektov ohľadne suchej a mokrej fermentácie, ktorými disponuje v rámci...


>> viac