Partneri: BPS firmy Gicon

Spoločnosť GICON Gmbh je našim partnerom od r.2009 pri poskytovaní konzultácií, odborných znalostí a pri návrhoch riešení a príprave projektov  ohľadne suchej a mokrej fermentácie, ktorými disponuje v rámci svojej dlhoročnej vedecko - výskumnej činnosti. Jej projekty súvisiace s energetikou resp. využívaním obnoviteľných zdrojov energií sú uplatňované nielen v EU ale doslova na celom svete.


http://www.gicon.de/