Projekty

Najnovšiu  BpS, na báze mokrej fermentácie, plánuje spoločnosť EBG s.r.o. postaviť a spustiť do prevádzky vo Východoslovenskom kraji (SK), okres Bardejov, v katastri obce Hertnik. Projekt pripravujeme v úzkej spolupráci s miestnym poľnohospodárskym podnikom AGRO Čergov s.r.o., ktoré bude exkluzívnym dodávateľom potrebných surovinových produktov pre BpS a tým si zároveň stabilizuje dlhodobo svoj výrobný program. Pri prevádzke BpS využijeme najnovšie poznatky z oblastí fermentácie rastlinných surovín a použijeme najmodernejšie technológie dovoľujúce  získať maximum energie v našom výrobnom procese.

 

Celková situácia budúcej BpS – Hertnik

 

BpS-obr1

 

Rez - pohľad  BpS

 

BpS-obr2