Predpisy

Platná legislatíva v oblasti energetiky a obnoviteľných zdrojov energie. Platný zákon o Energetike NR SR z 09/2009 a výnosy URSO na r. 2010.

 

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

 

 

urso-logo  http://www.urso.gov.sk