Technológia výroby bioplynu

Základom každého bioplynového zariadenia je fermentor.

 

Technologické zariadenie pre bioplynovú stanicu vrátane stavebných častí môže mať veľa variantov riešení a usporiadaní.

 

Závisí to od druhu spracovávaných vstupných surovín, spôsobu ich predspracovania, spôsobu dávkovania do hlavnej časti – fermentora, od typu fermentora, a typu ukončenia zariadenia (plynový zásobník - plynojem, úpravňa, kogeneračná jednotka, horák, kalové zásobníky skladové zásobníky a pod).

 

Bioplynové zariadenia sa podľa obsahu suchej hmoty v spracúvaných vstupných surovinách v princípe rozdeľujú na:

 

  • mokrú fermentáciu (obsah suchej hmoty < 15 %),

  • suchú fermentáciu (obsah suchej hmoty je 25 až 60 %).